Turnus rehabilitacyjny ogolnousprawniający

Zapraszamy na turnusy rehabilitacyjno-terapeutyczne dla dzieci z wyzwaniami rozwojowymi.

Turnusy wyjazdowe współorganizujemy z Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „PRZYJACIEL”.

Termin Turnusu: 19.07-01.08.2015

Miejsce: Hotel Bukowy Dworek w Gronowie

Koszt turnusu (dla dziecka i opiekuna): 6100zł


Podczas turnusów będą prowadzone różnorodne terapie, zajęcia rehabilitacyjne, edukacyjne oraz korekcyjno-rozwijające.

Cele turnusu:

 • Całościowe wsparcie rozwoju dziecka, uwzględniające sferę poznawczą, ruchową, społeczną i emocjonalną
 • Dostarczenie dzieciom niezbędnych doświadczeń, które będą stymulować ich dalszy rozwój
 • Dobranie dla dziecka najbardziej efektywnych metod terapii ze wskazaniem ich kontynuowania po turnusie
 • Zapoznanie rodziców z nowymi, efektywnymi programami i metodami rehabilitacyjnymi i terapeutycznymi.

Turnus przeznaczony jest dla dzieci z:

 • mózgowym porażeniem dziecięcym,

 • autyzmem (również syndromem Asperger'a),

 • zespołem Downa i innymi wadami wrodzonymi,

 • nadaktywnością psychoruchową (ADD, ADHD),

 • epilepsją (również Zespołem Westa),

 • zaburzeniami koncentracji i motywacji

 • opóźnieniem w rozwoju intelektualnym

Rodzaje terapii:

Zajęcia indywidualne:

 • rehabilitacja ruchowa

 • integracja sensoryczna

 • zajęcia edukacyjne (wspomaganie rozwoju umysłowego, Dziecięca Matematyka, Metoda Dobrego Startu

 • Terapia ręki

 • dogoterapia

 • rehabilitacja w wodzie (zajęcia na basenie)
 • zajęcia logopedyczne

 • zajęcia muzyczno-ruchowe

Terapie grupowe

 • zajęcia muzyczno-ruchowe

 • Radosne igraszki

Koszt obejmuje 14 dniowy pobyt z wyżywieniem dla uczestnika turnusu i jego opiekuna oraz minimum 50 zajęć terapeutycznych dla dziecka (zajęcia 30 i 40 minutowe). Zakwaterowanie w hotelu w pokojach 2 lub 3 os. w budynku o wysokim standardzie przystosowanym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (pełny węzeł sanitarny, telefon, Tv-Sat).

WARUNKI PRZYJĘCIA NA TURNUS

Turnus letni:

Wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego na adres:

aCentrum Aneta Giczewska

ul. Międzyrzecze 13; 03-043 Warszawa

lub mailem na adres:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dołączenie do formularza kserokopii wszelkich dokumentów oraz diagnoz medycznych dotyczących problemów uczestnika turnusu.

Więcej informacji pod numerami telefonów: 728 947 352 lub 606 624 599

Dane do przelewu:

aCentrum Aneta Giczewska
ul. Międzyrzecze 13; 03-043 Warszawa

mBank 33 1140 2004 0000 3002 3686 7464