Metoda Dobrego Startu

Metoda Dobrego Startu

Szkolenie dwudniowe


Zaznajomienie teoretyczne i praktyczne z Metodą Dobrego Startu i poznanie możliwości jej zastosowania:
 • we wspomaganiu rozwoju psychomotorycznego
 • w profilaktyce niepowodzeń szkolnych
 • w wielozmysłowym uczeniu liter
 • w aspekcie diagnostycznym.

Ukazanie, że metoda jest uniwersalna, bo można ją stosować od 3 r.ż do 10 lat, a także bez względu na poziom rozwoju, także w zajęciach z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, z wadą słuchu, narządów ruchu, wobec dzieci ryzyka dysleksji

Zaznajomienie z programami, będącymi w repertuarze MDS

 • programy z materiałem nieliterowym, przeznaczone dla 3-5 latków (przedszkole);
 • programy z materiałem literowym dla 6- latków (szkoła) - w okresie wejścia do realizacji reformy systemu edukacji MDS

Przebieg szkolenia:

 • I. Geneza Metody Dobrego Startu (MDS)
 • II. Podstawy teoretyczne i zastosowanie Metody Dobrego Startu (MDS)
  • Założenia Metody Dobrego Startu.
  • Zastosowanie MDS we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego, terapii zaburzeń rozwoju oraz w edukacji
  • Zastosowanie MDS w diagnostyce zaburzeń rozwoju
 • III. Rodzaje ćwiczeń i struktura zajęć w MDS
 • IV. Wersje i programy Metody Dobrego Startu
 • V. Organizowanie zajęć prowadzonych MDS
 • VI. Programowanie zajęć