Bajka terapeutyczna na zajęciach grupowych – formy i metody pracy

Autorski Warsztat Bajkoterapeutyczny - II część.

Warsztat jest kontynuacją i rozwinięciem Warsztatu „Bajkoterapia jako nowoczesna metoda pomocy dziecku w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym”.

Główne zagadnienia i treści warsztatu:

  • Elementy diagnozy problemów emocjonalnych.
  • Dobór tekstu do konkretnego problemu.
  • Metody pracy z dziećmi i ich omówienie.
  • Samodzielne kształtowanie zajęć z bajką terapeutyczną.

Korzyści z udziału w warsztacie: 

  • poznasz metody pracy z bajką terapeutyczną
  • nauczysz się jak konstruować zajęcia z bajką terapeutyczną
  • stworzysz własne narzędzia pracy metodą bajkoterapii – do zastosowania po zakończeniu warsztatów
  • zobaczysz, jak bajkoterapia pomaga Ci zobaczyć problemy dzieci i jak może pomóc dziecku je rozwiązać
Adresaci: 

osoby pracujące z grupami dzieci w wieku od 3 do 10 lat – nauczyciele, opiekunowie, rodzice.

Czas trwania: 6 godzin zegarowych

Na warsztacie pokazujemy, jak wykorzystać bajki w pracy z grupą dzieci w wieku przedszkolnym.
Podajemy konkretne przykłady zabaw oraz metod działania.
Radzimy, jak za pomocą bajkoterapii rozpoznać dziecięce problemy.
Każdy uczestnik warsztatu otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział.