Bajkoterapia jako nowoczesna metoda pomocy dziecku w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Autorski Warsztat Bajkoterapeutyczny - I część

Główne zagadnienia i treści warsztatu:

 • Pojęcie strachu i lęku. Lęk jako stan i jako cecha osobowości.
 • Rola stresu w rozwoju dziecka. Strategie i style radzenia sobie w sytuacjach emocjonalnie trudnych.
 • Rola baśni w rozwoju psychicznym dziecka.
 • Dlaczego dzieci potrzebują bajek terapeutycznych? Dlaczego potrzebują ich też rodzice?
 • Rola historyjek w budowaniu zasobów osobistych, we wspieraniu i w terapii. Psychologiczne mechanizmy oddziaływania
 • Struktura bajek relaksacyjnych.
 • Bajki psychoedukacyjne i ich cechy charakterystyczne
 • Bajki psychoterapeutyczne i ich cechy charakterystyczne
 • Układanie bajek terapeutycznych.
 • Zapoznanie się z dostępną na rynku oferta tekstów o charakterze bajkoterapeutycznym

Korzyści z udziału w warsztacie: 

 • poznasz metodę bajkoterapii
 • dowiesz się, jak jest skonstruowana poprawna bajka terapeutyczna
 • dowiesz się w jakich sytuacjach można ją zastosować
 • dowiesz się, jak napisać samodzielnie bajkę terapeutyczną
 • zobaczysz na nowo świat emocji dzieci, z którymi pracujesz
 • zapoznasz się z dostępnymi na rynku wydawniczym tekstami terapeutycznymi
Adresaci: 

osoby pracujące z dziećmi w wieku od 3 do 10 lat – nauczyciele, opiekunowie, rodzice.

Czas trwania: 6 godzin zegarowych

Na warsztacie przede wszystkim prezentujemy metodę bajkoterapii oraz bajki terapeutyczne – podajemy zakres ich zastosowań. |
Każdy uczestnik warsztatu otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział.